Cenník služieb

platný od 01.10.2020

Cenník služieb je vypracovaný pre realitnú kanceláriu Doležel – Reality Košice, s. r. o., sídlo: Benadova 908/13, 040 22 Košice, IČO : 47 093 196, DIČ: 2023768736, prevádzka : ul. Murgašova 3, 4.p., 040 01 Košice. (ďalej len “realitná kancelária Doležel Reality“).

1) cenník za sprostredkovaie predaja nehnuteľností :
Od klienta nevyžadujeme za sprostredkovanie predaja nehnuteľností odmenu – províziu vopred. Odmena sa dojednáva s každým klientom osobitne podľa typu obchodu vo výške 2,5 – 5% z predajnej ceny a jej výška bude vždy uvedená v zmluve o sprostredkovaní.

2) cenník za sprostredkovaie prenájmu nehnuteľností :
provízia vo výške dohodnutého nájomného za jeden mesiac

3) cenník za zastupovanie pri kúpe nehnuteľností – agent kupujúceho :
Od klienta nevyžadujeme za sprostredkovanie kúpy nehnuteľností odmenu – províziu vopred. Odmena sa dojednáva s každým klientom osobitne podľa typu obchodu vo výške 2,5 – 5% z kúpnej ceny a jej výška bude vždy uvedená v zmluve o sprostredkovaní.

4) cenník individuálnych služieb a úkonov :
– určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – byt, garáž, záhrada, chata, pozemok v lokalite
Košice mesto… jednotková cena 50,-€
– určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – rodinný dom, hospodárska stavba,
podnikateľské a priemyselné objekty v lokalite Košice mesto… jednotková cena 70,-€
– určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – byt, garáž, záhrada, chata, pozemok v lokalite
Košice – okolie … jednotková cena 50,-€ + 5,00 € za km cesta tam a späť
– určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – rodinný dom, hospodárska stavba,
podnikateľské a priemyselné objekty v lokalite Košice – okolie … jednotková cena 70,-€ +
5,00 € za km cesta tam a späť
– osobná asistencia … jednotková cena 15,- €/ hod. + 5,00 € za km cesta tam a späť
/ pre osobnú asistenciu a výjazd do lokality Košice – okolie cesta tam a späť v prípade
pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená
prostredníctvom stránky www.google.com/maps -“získať trasu“ /

V Košiciach dňa 01.10.2020

Doležel – Reality Košice, s. r. o.
Ing. Zdenek Doležel, konateľ